θησαυροί της θάλασσας μέσα από πιστοποιημένες διαδικασίες κατάψυξης και διακίνησης στην αγορά τροφίμων.