Παράδοση αυτοκινήτου από διαγωνισμό Lidl Plus στα Κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Σίνδο.