Ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι, μείγμα νησιώτικου και ηπειρώτικού σχεδιασμού σε 5 στρέμματα καταπράσινης εύφορης γής , ένας μικρός επίγειος παράδεισος.