Μάγουλα, μπουτάκια , και μπρατσάκια  μόνο για ζούληγμα και τσίμπημα ,όσο για τα

Χαμόγελα ; άστο καλύτερα.   Να σας ζήσει !!!!!