Το κέντρο φυσικοθεραπείας  Physio Motus αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο αποκατάστασης και θεραπείας με ευρεία γκάμα θεραπευτικών μέσων και μεθόδων. Σκοπός μας είναι  η θεραπεία, η αποκατάσταση και η επανένταξη του ατόμου στις λειτουργικές του συνήθειες, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους του.