Από τον αγιασμό  των υδάτων  στην σκάλα Νέων Επιβατών. Καλή και ευλογημένη χρονιά για όλους μας.