Ήσυχα, κατανυκτικά σε ένα περιβάλλον που τα συναισθήματα αγάπης ήταν έκδηλα. Σάκη και Αλια    να σας ζήσει !!!!!!