Τί και αν έβρεχε ; καλή διαθεση να υπάρχει και χαμόγελα και όλα θα γίνουν έστω και με βροχή , Να σας ζήσει !!!!!!