ματάκια σαν χάντρες, μπλε σαν την θάλασσα του τόπου μας, Να σας ζήσει !!!!!!