εν μέσω Covid-19, οι ανάγκες της Flower Gallery για την ημέρα των ερωτευμένων επέβαλαν ένα γρήορο project. Love for ever and ever !!!!!!