Σχολικό ενθύμιο που περιλαμβάνει ατομικές φωτογραφίες των μαθητών , ομαδικές φωτογραφίες του τμήματος, συνολική φωτογραφία των δυο τμημάτων των αποφοίτων, σημειώματα που γράφονται από τα παιδι…